Effectief samenwerken

In onze onderzoeken naar werkdruk zien we vaak het ontbreken van een gemeenschappelijke visie en teamambitie als een van de oorzaken van te hoge werkdruk. Het zorgt ervoor dat de energie in een team ongericht is waardoor veel energie verloren gaat. Naast deze collectieve kracht, neemt ook de individuele kracht af. Zingeving in werk ontstaat namelijk wanneer het dagelijks handelen is geplaatst in het perspectief van een gemeenschappelijk doel.


Werken vanuit de bedoeling

Ieder team heeft te maken met een systeemwereld (hoe), een leefwereld (wat) en een bedoeling (waarom). Waar werkdruk hoog is, gaan discussies vaak over het wat en hoe en minder over het waarom. Door met elkaar te hebben over het waarom, kom je bij de essentie van het werk. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen dan steeds afwegingen worden gemaakt of iets dat mogelijk is ook wenselijk is.


Bouwstenen

Corine de Vries en Marlou Gulikers begeleiden teamontwikkeling waarbij de energie in het team centraal staat zodat deze weer gaat stromen. Wij hebben een aantal bouwstenen voor teamontwikkeling met lessen uit de natuur:


· Wortels versterken

· Juiste omstandigheden creëren 

· Diversiteit als kracht gebruiken

· Talenten voeden

· Balans creëren in groei en rust

· Loslaten wat overbodig is


Neem via 085 003 1111 of e-mail contact op met Marlou Gulikers voor meer informatie of een afspraak.


Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de eindeloze zee.


Antoine de Saint Exupery