Verbindend communiceren

Medewerkers die werk doen dat aansluit bij hun persoonlijke missie en drijfveren, ervaren meer arbeidsvreugde, zijn productiever en minder vaak ziek. Wanneer deze persoonlijke missie in verbinding staat met de organisatiemissie, dan komt er extra energie vrij. Betrokken medewerkers die weten wat ze goed kunnen en leuk vinden, zijn ambassadeurs voor de organisatie.


Verbindend communiceren in organisaties

Een heldere identiteit biedt mensen de mogelijkheid zich te verbinden met de visie en missie van een organisatie. Door medewerkers vanuit dit bestaansrecht samen te laten onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat, ontstaat een golf van positieve energie. Problemen worden niet ontkend, maar op een andere wijze benaderd en bezien. Organisaties die werken vanuit deze filosofie creëren een cultuur waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen, denken vanuit mogelijkheden en vrij van angst samenwerken.


Coaching

Wil je ontdekken waarom de communicatie met een collega of teamlid lastig is en hoe het makkelijker kan? Je leert geen trucjes, maar elkaar werkelijk zien en horen. In verbinding komen en blijven met de ander en met jezelf. Je kunt alleen tot een ander doordringen als je echt vanuit jezelf spreekt en handelt. Vanuit je hart kun je, zonder terug te krabbelen of je in te dekken, het hart van de ander bereiken. Tijdens dit coachingstraject krijg je inzicht in je persoonlijke communicatiestijl, hoe je kunt omgaan met zelfbedachte obstakels en hoe je makkelijker en effectiever kunt communiceren.


Neem via 085 003 1111 of e-mail contact op met Marlou Gulikers voor meer informatie of een afspraak.
Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet wordt gezegd.


Peter F. Drucker